artworks    projects    about    contact 

the translator

// de vertaler
2020For decades I have been trying to convince mankind of a nearing evil. I spoke to them, yet my voice was never heard; my presence remained invisible.

These are the opening lines of the film. In the film, the writer searches for his mother's greatest gift: crying. The writer himself has a hard time crying. He hides but tries to reach humankind via the translator.
(Nederlands)

Beste vertaler, decennialang heb ik geprobeerd de mens te overtuigen van het naderend kwaad. Ik sprak tot hen, maar mijn stem werd niet gehoord. Mijn aanwezigheid blijft onzichtbaar voor hen.

Met deze eerste briefregels opent de film. In de film gaat de schrijver op zoek naar zijn moeders gave: kunnen huilen. De schrijver zelf kan maar moeilijk huilen. Hij verschuilt zich, maar probeert middels de vertaler de mens te bereiken.